Call Center:

Pristupnica - Fizička lica

Kreiranje naloga za fizička lica